temposonics®-e-series-position-sensors-mts-vietnam-eps0150md601a0-cam-bien-mts-sensor-vietnam-dai-ly-mts-sensor-vietnam.png

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902.937.088 [ MS Liên ]         Skype: lientran87

 

 
 ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MTS Sensor VIETNAM
 
Xuất xứ: MTS sensor Japan/Germany/USA
 
Listcode: MTS sensor Vietnam
ERS0180UD601V0
EPM0400MD601AO
EPS0150MD601A0 
EPS0950MD601A0
 

EP/EL Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

Analog

50-2500

max. 2 Positions


2.0MB

Start/Stop

50-3000

Controller dependent

-


2.0MB

SSI

50-2500

20μm

-

2.0MB

CANopen

50-2500

10μm

max. 2 Positions


2.0MB

 

IO-Link

50-2500

5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm oder 100 µm

-

2.0MB

ER Position Sensor

Output

Stroke Length(mm)

Resolution

Multi-Position

 

Analog

50-1500

max. 2 Positions


1.3MB

Start/Stop

50-1500

Controller dependent

-


1.3MB

 

SSI

50-1500

20 µm

-

1.3MB

 

CANopen

50-1500

10 µm, 20 µm

-


1.3MB

 

IO-Link

50-1500

5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm or 100 µm

-

1.2MB

 

EH Position  Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 
 EH with Cable Outlet
(175KB)

 

Analog

50-2500

max. 2 Positions

1.2MB

Start/Stop

50-2500

Controller Dependent

-


1.2MB

SSI

50-2500

20μm

-

1.2MB

CANopen

50-2500

10μm

max. 2 Positions


1.2MB

 

IO-Link

50-2500

5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm oder 100 µm

-

1.2MB

ET

Output

Stroke Length(mm)

Resolution

Multi-Position

 

 

 Product Brief

Analog

50-3000

16 bit (minimum 1 µm depending on stroke length)

max. 2 Positions

3.6MB

 

Start/Stop

50-3000

Controller dependent

-

2.5MB

 

SSI

50-3000

5 µm

-

3.5MB

 

 

 

 

 

EE

Output

Stroke Length(mm)

Resolution

Multi-Position

 

Analog

50-2500

Infinite

-

1.5MB

 

 

 

 

 

EP2 Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

Analog

50 - 2540

with a maximum of 2 magnets


1.0MB

Start/Stop

50-3000

Controller dependent

with a maximum of 2 magnets


1.0MB

SSI

50 - 2540

20 µm, 50 µm or 100 µm

-

1.0MB

CANopen

50 - 2540

10 µm, 20 µm

with a maximum of 2 magnets


1.2MB

 

IO-Link

50-2500

5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm oder 100 µm

-

963KB