rhm0170md631p102-position-sensors-mts-vietnam-cam-bien-vi-tri-mts-sensor-vietnam-dai-ly-mts-sensor-vietnam.png

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902.937.088 [ MS Liên ]         Skype: lientran87

 

 
 ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MTS Sensor VIETNAM
 
Xuất xứ: MTS sensor Japan/Germany/USA
 
Listcode: MTS sensor Vietnam
 
code: RHM0170MD631P10
 

RP / RH Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

  Accessories (884KB)

 

Analog

50-7600

16 Bit

max. 2 Positions


296KB

SSI

25-7600

0.5 μm

-


317KB

CANbus          

25-7600

2 μm

max. 20 Positions  


350KB

Profibus-DP

25-7600

1 μm

max. 20 Positions  


357KB

EtherCAT 

25-7600

1 μm

max. 20 Positions  


273KB

EhterNet/IP

25-7600

1 μm

max. 20 Positions

3.5MB 

Powerlink

25-7600

1 μm

max. 4 positions

1.3MB

RF Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 

 Data Sheet (441KB)
 Accessories (884KB)

Analog

100 - 20000

16 Bit

max. 2 Positions

 

SSI

100 - 20000

0.5 μm

-

 

CANbus

100 - 20000

2 μm

max. 20 Positions

 

Profibus-DP

100 - 20000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherCAT

100 - 20000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherNet/IP

255 - 10060

1 μm

max. 20 Positions

 

RT4 Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 

 Accessories (884KB)

SSI

25 - 2540

1 µm

-

2.0MB

         

RD4 Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 Data Sheet (626MB)

 Accessories (884KB)

Analog

50 - 5000

16 Bit

max. 2 Positions

 

SSI

25 - 5000

0.5 μm

-

 

CANbus

25 - 5000

2 μm

max. 20 Positions

 

Profibus-DP

25 - 5000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherCAT

25 - 5000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherNet/IP

25 - 5000

1 μm

max. 20 Positions