cam-bien-vi-tri-mts-sensor-vietnam-ghs0580mt102r01-dai-ly-mts-sensor-vietnam.png

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0902.937.088 [ MS Liên ]

Yahoo: lien_ans             Skype: lientran87

Email: lien.ans@ansvietnam.com

 

GP / GH
Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

Analog

50-2500

-

401KB

Start/Stop

50-7600

5μm

max. 9 Positions


401KB

GB-M / GB-T
Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

Analog

25 - 3250

16bit

-

1.8MB

SSI

25 - 3250

5μm

-


1.8MB

GBS Position Sensor

Output      

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

Analog      

25-3250

16 bit            

-                   


1.2MB

SSI   

25-3250      

5 μm

-           


1.2MB

GT Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 

Analog

 

50-2900

 

 

-Standard
1.2MB

DNV-GL certified
795KB

GTE Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position