Ms Liên
 
 
 
Phone: 0902937088 
Đại lý MTS SENSOR VIETNAM
 
Cảm biến vị trí, GBS0400MH151S1G1100SC, 0.005mm/25 Binary, Temposonics
Cảm biến vị trí, GHV0150MT081S1G2100, 0.01mm/25bit Gray, 2792.52m/s, Temposonics
Cảm biến vị trí, RH-KM0320-S1-DU15-S2G70, 0.001mm/25bit Gray, TE
Cảm biến vị trí, RHM0150MD701S1B8102, 0.001mm/25 Binary, Temposonics
Cảm biến laser khoảng cách, FT1507-JB, 50-500m, Delta
Cảm biến vị trí, RHM0600MP201S2G1100, 0.005mm/24bit Gray, 2791.74m/s, Temposonics
Cảm biến vị trí, RHM0420MD701S1G8100, Temposonics