Ms Liên
 
 
 
Phone: 0902937088 
Đại lý MTS SENSOR VIETNAM
 
Cảm biến vị trí Code: RHM0080MP021S2G1100
Temposonics® R-Series
MTS Sensor
100% USA Origin